Big data. Search. Web crawling. Machine learning. AI.

Met ruim 25 jaar hands-on ervaring zijn wij de partij in Nederland op het gebied van big data, search en retrieval. Heeft u een big data behoefte, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

NubiloSoft is gespecializeerd in search engines en machine learning systemen. We hebben een focus op de Nederlandse taal en optimalizeren op goede resultaten in het Nederlandse domein. We hebben onze eigen proprietary software en meer dan 25 jaar professionele ervaring met een track record van professionele, succesvolle projecten.

Omdat we onze eigen technologie ontwikkelen en kennen, doen we regelmatig fixed price, fixed time projecten. Hiernaast bieden we beperkt consultancy services aan voor complexe projecten, inclusief voor projecten die niet onze technologie gebruiken.

Waarom

Nederlandstalig. Voor het Engelstalige domein is er veel software beschikbaar voor natuurlijke taalverwerking. Voor bedrijven en overheden die Nederlandse teksten verwerken is dit echter vaak onvoldoende voor goede resultaten. Wij hebben de beschikkig over modellen die ook werken op de Nederlandse taal.

On-premise. Al onze componenten kunnen zowel on-premise als in de cloud werken. Dit betekent dat privacy-gevoelige data niet hoeft te worden geupload naar de cloud. Onze ervaring is dat in vrijwel alle projecten met natuurlijke tekst, privacy gevoeligheid een rol speelt.

Proven technology. Onze componenten worden dagelijks door vele honderden professionals gebruikt. We hebben duizenden automatische tests die voor iedere release worden gebruikt en werken op een professionele manier aan software.

Schaalbaar en kwalitatief. Onze technologie is ontwikkeld om op zowel kleine als grote schaal te werken. Wij werken met kleine projecten met enkele duizenden documenten per jaar, tot grote projecten met gigabytes aan data per dag. In alle gevallen zoeken we naar een passende combinatie met de technologie en proberen we transparant te zijn over de kwaliteit en verwachtingen. Hierbij schuwen we niet om te vertellen wat we niet vooraf kunnen voorspellen.

Technologie

Onze technologie gaat vrijwel altijd uit van een combinatie tussen tekstuele content en gestructureerde (meta) data. In sommige gevallen verwerken we voornamelijk gestructureerde data, in andere gevallen voornamelijk tekstuele data.

(*) Voor deze componenten gebruiken we zowel eigen tools, als een standaard set aan third-party libraries.

Proven technology

Adresfraude detectie. Jaarlijks wordt voor vele miljoenen euro's aan adresfraude in Nederland gepleegd. Met onze technologie worden automatisch malifide advertenties naar boven gehaald, om zo adresfraude aan te pakken. Technologie: web scraping, parsing/detection, rules engine, UI library.

Ziekenhuizen. Vanuit zorgaanbieders, zorgverzekeraars, accountants en de wetgever is er een toenemende vraag naar inzicht in de rechtmatigheid van zorgdeclaraties. De huidige regelgeving omtrent registratie en declaratie wordt vaak als complex ervaren en er ligt een administratieve druk bij zorgverleners. Mede hierdoor lopen zorginstellingen risico om tegen zaken als non-compliance of onderregistratie aan te lopen. Notiz (daily audit) is ontwikkeld om deze omstandigheden en ontwikkelingen het hoofd te bieden. Technologie: rules engine.

GGD. Voor de GGD hebben we een project gedaan rondom de evaluatie van de Covid periode. Technologie: custom scraping, parsing, natural language processing, search.

Overheid. Voor diverse overheden doen we projecten rondom AI en search. Technologie: alles.

Third party technologie

De wereld van Artificial Intelligence is tegenwoordig te groot om nog alles zelfstandig te ontwikkelen. Daarom zoeken we bij bepaalde klant-vragen third-party technologie, zodat we een goed totaalplaatje kunnen aanbieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze producten, kunt u het beste contact met ons opnemen.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Copyright (c) 2024 by NubiloSoft, all rights reserved.